Beurzen in combinatie met lezingen en seminars, succes verzekerd?

beurzen-in-combinatie-met-lezingen_TH2jpg

De rol van beursdeelname binnen de marketingmix is de afgelopen 20 jaar flink veranderd. Waar nog niet eens zo heel lang geleden de jaarlijks terugkerende vakbeurs hét hoogtepunt voor de marketeer was, is dit nu slechts één van de activiteiten geworden waar je je als marketeer mee bezig houdt.

Een beurs was heel lang dé plek als het ging om het onthullen van nieuwe producten en vindingen. Nu zijn deze meestal al lang via andere kanalen openbaar gemaakt. Beursdeelname heeft voor veel bedrijven in waarde ingeboet. Voor velen zijn ze echter nog steeds heel belangrijk om in contact komen met (potentiële) klanten. Maar nu er zoveel andere (online) tools zijn bijgekomen gaat er in verhouding minder budget heen. Dat er, door op een slimme manier met de veranderingen om te gaan, nog steeds mooie resultaten te behalen zijn staat natuurlijk buiten kijf.

Aantal beurzen en beursbezoekers?

Ook beursorganisatoren hebben de bakens moeten verzetten. Hoewel op sommige beurzen de bezoekersaantallen stabiel zijn gebleven (in enkele gevallen zelfs zijn gestegen) hebben ze in veel gevallen ook te maken gehad met terugval. Sommige beurzen zijn daardoor zelfs van het toneel verdwenen terwijl andere beurzen de frequentie hebben teruggeschroefd. Ook zijn beurzen die raakvlakken met elkaar hadden samengevoegd tot één nieuwe beurs. Volgens onderzoek in opdracht van CLC-VECTA is het aantal beurzen licht toegenomen maar het aantal beursbezoekers in 2012 met 2% gedaald t.o.v. 2011. Dit laatste o.a. door het wegvallen van de publiekstrekker AutoRAI.

Natuurlijk heeft het teruglopende beursbezoek ook te maken met de kwakkelende economie. Toch speelt het feit dat het zoveel makkelijker is geworden voor consumenten en bedrijven om hun informatiebehoefte op andere wijze te bevredigen (internet!) een grote rol. Want juist die informatiebehoefte, het op de hoogte willen blijven van nieuwe producten, trends en ontwikkelingen, was en is nog steeds de reden voor veel mensen om naar een beurs te gaan.

Het aantal beursbezoekers en het aantal standhouders gaan hand-in-hand. Bij tegenvallende bezoekersaantallen wordt het voor de beursorganisator immers heel lastig om het jaar daarop voldoende standhouders te interesseren. En het omgekeerde geldt natuurlijk ook. En dus doen organisatoren er alles aan om maar zoveel mogelijk bezoekers aan te trekken.

Informatie, informatie en informatie.

Omdat de behoefte aan informatie (‘bij blijven”) onverminderd groot is zie je organisatoren steeds meer het fenomeen “lezingen” en “seminars” in de strijd gooien. Daarmee bieden de organisatoren beursbezoekers behalve aan een hal vol standhouders ook interessante sprekers met tips, trics, trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied. Slim, want dit biedt bezoekers een extra stimulans om hun steeds kostbaarder wordende tijd te investeren in het bezoeken van een beurs. Zogezegd bieden ze een extra tool om de honger naar informatie te stillen en dus een extra reden om naar de beurs te komen.

beurzen-in-combinatie-met-lezingen-en-seminars-succes-verzekerd_2

What’s in it for me?

Op sommigen beurzen blijft het aantal lezingen beperkt tot bijvoorbeeld één per dag. Terwijl op andere beurzen een bezoeker “full-time” lezingen kan volgen. De Marcom 2013 was bijvoorbeeld zo’n beurs. Hier werden zoveel lezingen gegeven, op verschillende locaties binnen de beurshal (RAI), dat je ze als bezoeker onmogelijk allemaal kon volgen.

De interesse hierin was erg groot. Zo groot dat er in veel gevallen grote drommen mensen stonden te wachten tot een lezing voorbij was. Zodat ze als eerste naar binnen konden voor de volgende. Voor informatie over het vakgebied zijn mensen blijkbaar nog steeds te mobiliseren. Dit bleek bijvoorbeeld ook tijdens de door ons georganiseerde Expo Kennis Bijeenkomst (EKB) waar zomaar 300 man op af kwam. Als mensen iets kunnen leren en er beter van kunnen worden zijn ze best bereid om tijd vrij te maken.

Het organiseren van lezingen en seminars op beurzen werkt dus. En beursorganisatoren weten dat. Juist door deze combi blijven beurzen aantrekkelijk voor een groot publiek. Voor een hal met alleen standhouders komt niet meer iedereen meer in beweging. What’s in it for me? is de vraag die ook (potentiële) beursbezoekers zich stellen.

De “downside” van lezingen en seminars op beurzen

Toch lijkt niet iedereen even blij met dit fenomeen. Zo hoorde ik tijdens de Marcom 2013 ook een aantal standhouders die klaagden dat bezoekers alleen maar voor de lezingen kwamen. En van lezing-naar-lezing renden zonder tijd te hebben voor een bezoek aan de beurs zelf. Tja, inderdaad was het aantal lezingen zo enorm groot dat dit inderdaad gebeurde, ik heb het zelf ook zien gebeuren. Omdat wij onze stand hadden naast één van de ruimten waar lezingen werden gegeven, stond het voor onze stand regelmaat vol met wachtende mensen. Persoonlijk vond ik dat niet vervelend. Ik denk echter wel dat daar een taak ligt voor de beursorganisator om de juiste balans te vinden. Het moet voor iedereen interessant zijn. Zonder standhouders geen bezoekers en zonder bezoekers geen standhouders. Het is dus aan de organisator om het voor deze partijen interessant genoeg te houden.

beurzen-in-combinatie-met-lezingen-en-seminars-succes-verzekerd_3

Geef je beursdeelname een boost

Overigens biedt het feit dat bezoekers in veel gevallen graag naar een lezing over hun vakgebied komen ook op een ander vlak kansen voor exposanten. Ben je zelf “expert’ binnen je vakgebied en heb je een boeiend en interessant verhaal, neem dan eens contact op met de beursorganisatie. Om bovengenoemde redenen staan ze meestal open voor het faciliteren hierin. Een lezing in combinatie met het tijdens de beurs aanwezig zijn met een beursstand zou het resultaat van je beursdeelname wel eens een enorme boost kunnen geven.


Op zoek naar een huurstand in Europa?

Kies uit meer dan 1000 ontwerpen, gebaseerd op je standgrootte en beurslocatie

Op zoek naar innovatieve beursstands?

Meer dan 900 beursstand design ideeën, inclusief prijs voor aankoop of huur voor uw volgende beursuitstraling.

Uw nieuwe beursstand

Laat ons alle vragen weten en wij nemen contact met je op.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Modificaties nodig? Geef ons specifieke informatie en wij creëren een gepersonaliseerd ontwerp voor je.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Op zoek naar rebranding? Geef ons de details en ontvang gratis een ontwerp

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vraag je gratis 3d design aan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mijn standideeën

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bel mij terug

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bezoek onze showroom

:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.